Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B
Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B
Mã số: DK-1500B
Hãng sản xuất:
Giá: 4,900,000 VND
Máy làm mát không khí DK-800A
Máy làm mát không khí DK-800A
Mã số: DK-800A
Hãng sản xuất:
Giá: 2,950,000 VND
Máy làm mát không khí DK-5000A
Máy làm mát không khí DK-5000A
Mã số: DK-5000A
Hãng sản xuất:
Giá: 6,500,000 VND
Máy làm mát di động Daikio - Nakami NKM-2500A
Máy làm mát di động Daikio - Nakami NKM-2500A
Mã số: DK-2500A
Hãng sản xuất:
Giá: 8,800,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng nakami DV-3325ITX
Máy làm mát nhà xưởng nakami DV-3325ITX
Mã số: DV-3325ITX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 37,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TN
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TN
Mã số: DV-3218TN
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 16,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TX
Mã số: DV-3218TX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 16,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TL
Mã số: DV-3218TL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 16,500,000 VND