Kiến thức về máy làm mát

Sự ảnh hưởng của môi trường tới xưởng sản xuất

Ảnh hưởng môi trường tới sản xuất, nhiệt độ ảnh hưởng tới môi trường sản xuất xưởng bao bì, xưởng cơ khí, xưởng nhựa, xưởng chế biến thực phẩm
08/04/2015 10:59:04

   Con người là một yếu tố vô cùng quan trọng trong sản xuất. Các thông số khí hậu có ảnh hưởng nhiều tới con người tức cũng có ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm một cách gián tiếp.

   Ngoài ra các yếu tố khí hậu cũng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm đòi hỏi tiến hành sản xuất trong những điều kiện khí hậu rất nghiêm ngặt. Vì vậy các nhà xưởng sản xuất kẹo Socola, kẹo cao su, bảo quản rau quả, xưởng dệt, xưởng chế biến thịt, thực phẩm, xưởng sản xuất bao bì, xưởng nhựa,…cần phải được điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với môi trường sản xuất. Để đưa ra giải pháp làm mát hiệu quả và tốt nhất cho nhà xưởng của mình.

Nhiệt độ môi trường ảnh hướng tới nhà xưởng

Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới nhà xưởng sản xuất

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm. Một số quá trình sản xuất đòi hỏi nhiệt độ phải nằm trong một giới hạn nhất định. Ví dụ:

- Kẹo Sôcôla: 7 - 8 oC

- Kẹo cao su: 20oC

- Bảo quả rau quả: 10oC

- Đo lường chính xác: 20 - 24 oC

- Dệt : 20 - 32oC

- Chế biến thịt, thực phẩm: Nhiệt độ cao làm sản phẩm chóng bị thiu.

Bảng 2.11 dưới đây là tiêu chuẩn về nhiệt độ và độ ẩm của một số quá trình sản xuất thường gặp

Bảng 2.11. Điều kiện công nghệ của một số quá trình

Quá trình

Công nghệ sản xuất

Nhiệt độ, oC

Độ ẩm, %

Xưởng in

- Đóng và gói sách

- Phòng in ấn

- Nơi lưu trữ giấy

- Phòng làm bản kẽm

21 ÷ 24

24 ÷ 27

20 ÷ 33

21 ÷ 33

45

45 ÷ 50

50 ÷ 60

40 ÷ 50

Sản xuất bia

- Nơi lên men

- Xử lý malt

- Ủ chín

- Các nơi khác

3 ÷ 4

10 ÷ 15

18 ÷ 22

16 ÷ 24

50 ÷ 70

80 ÷ 85

50 ÷ 60

45 ÷ 65

Xưởng bánh

- Nhào bột

- Đóng gói

- Lên men

24 ÷ 27

18 ÷ 24

27

45 ÷ 55

50 ÷ 65

70 ÷ 80

Chế biến thực phẩm

- Chế biến bơ

- Mayonaise

- Macaloni

16

24

21 ÷ 27

60

40 ÷ 50

38

Công nghệ chính xác

- Lắp ráp chính xác

- Gia công khác

20 ÷ 24

24

40 ÷ 50

45 ÷ 55

Xưởng len

- Chuẩn bị

- Kéo sợi

- Dệt

27 ÷ 29

27 ÷ 29

27 ÷ 29

60

50 ÷ 60

60 ÷ 70

Xưởng sợi bông

- Chải sợi

- Xe sợi

- Dệt và điều tiết cho sợi

22 ÷ 25

22 ÷ 25

22 ÷ 25

55 ÷ 65

60 ÷ 70

70 ÷ 90

 >> Làm mát nhà xưởng

>> Tính năng nổi bật của máy làm mát hơi nước

Nguồn: Admin