Kiến thức về máy làm mát

Nguyên lý hoạt động máy làm mát Nakami

Máy làm mát không khí làm giảm nhiệt độ theo cách hấp thụ hơi nóng trong không khí qua sự bay hơi nước. Theo mỗi chu kỳ, nước hấp thụ nhiệt sau khi bay hơi, và vùng diễn ra sự bay hơi ảnh hưởng đến hiệu quả của việc bay hơi. Khi khí nóng đi qua tấm màng giấy làm mát (tấm màng giấy có vùng trao đổi nhiệt hơn gấp trăm lần so với diện tích của nó) hơi nóng sẽ được hấp thu, vì thế làm giảm nhiệt độ không khí.
02/04/2015 13:22:44

Máy làm mát Nakami được cấu tạo gồm quạt, máy bơm nước, tấm cooling pad, khung máy, kênh phân phối nước.

Máy làm mát không khí dòng Nakami sẽ làm giảm nhiệt độ theo cách hấp thụ hơi nóng trong không khí qua sự bay hơi nước. Theo mỗi chu kỳ, nước hấp thụ nhiệt sau khi bay hơi, và vùng diễn ra sự bay hơi ảnh hưởng đến hiệu quả của việc bay hơi. Khi khí nóng đi qua tấm màng giấy làm mát (tấm màng giấy có vùng trao đổi nhiệt hơn gấp trăm lần so với diện tích của nó) hơi nóng sẽ được hấp  thu, vì thế làm giảm nhiệt độ.

 

Nguyên lý hoạt động của máy làm mát NakamiNước được bơm lên hệ thống phân phối nước sau đó chảy qua tấm màng giấy thông minh (Cooling Pad) từ trên xuống theo một vòng tuần hoàn. Tại đây sẽ diễn ra quá trình bay hơi nước để làm mát, động năm của một phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ và sự bay hơi diễn ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao, các phân tử nước chuyển động nhanh thoát ra ngoài, các phân tử còn lại có động năng trung bình và thấp chính vì vậy nhiệt độ nước giảm xuống. Tấm cooling pad được thiết kế thông minh để tăng diện tích tiếp xúc đến vài ngàn lần, diện tích tiếp xúc càng lớn tốc độ bay hơi càng nhanh nước được làm mát nhiều hơn.

Không khí trong môi trường mang nhiệt ẩn rất lớn, lượng nhiệt này sẽ phá vỡ liên hết hydro trong phân tử nước để chuyển nước từ lỏng sang hơi nước được giảm nhiệt độ, lượng nhiệt trong không khí sẽ mất đi, không khí giảm nhiệt độ gần bằng nhiệt độ nước. 

 

Nguyên lý hoạt động của máy làm mát Nakami

Như vậy, khi nhiệt độ không khí càng cao thì khả năng bay hơi nước càng nhanh và càng nhiều. Chính vì vậy, máy làm mát Nakami hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời cao.

 

 

 

 

Nguồn: Admin