Trong suốt thời gian qua, Tập Đoàn Đại Việt cùng Máy làm mát Nakami luôn đồng hành cùng nhau phát triển, và đã đạt được một số thành tích sau đây:
Thành tích nổi bật của máy làm mát

* Chứng nhận ISO 9001:2008
* Thương hiệu Top Brands 2014
* Thương hiệu được Khách hàng tín nhiệm 2015
* Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường
(Bộ tài nguyên môi trường trao tặng)
* Bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ môi trường
(Bộ tài nguyên môi trường trao tặng)
* Giấy chứng nhận đơn vị xuất sắc áp dụng công nghiệp tiên tiến
vào sản xuất, thi công nhằm bảo vệ môi trường.
* Đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 2012 đến 2015
( Cục thuế TP. HCM trao tặng)