Tầm nhìn chiến lược

Nakami Việt Nam sẽ trở thành một thương hiệu chất lượng cao, gần gũi với người tiêu dùng Việt.

Đồng thời phấn đấu năm 2018, sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà máy tiên tiến sản xuất máy làm mát tại Việt Nam.

Năm 2020, xuất khấu máy làm mát của Nakami đến hơn 20 quốc gia trên thế giới.