Sơ đồ tổ chức

Bộ máy quản lý công ty được tổ chức một cách có hệ thống dưới sự quản lý theo mô hình một tập đoàn lớn của ban lãnh đạo có năng lực, đội ngũ chuyên gia giỏi, cố vấn giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân trình độ chuyên môn cao. Với mô hình quản lý này, chúng tôi hy vọng sẽ áp dụng được vào Nakami Việt Nam để mang Nakami Việt Nam đi toàn thế giới nói riêng, mang thương hiệu Đại Việt vang xa trong ngành Điều hòa không khí nói chung.

Sơ đồ tổ chức Công ty Nakami Việt Nam

Sơ đồ tổ chức và Ban điều hành Công ty TNHH Nakami Việt Nam