Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Mã số: DV-3330ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Mã số: NKM-5500A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát Daikio - Nakami NKM-9000
Máy làm mát Daikio - Nakami NKM-9000
Mã số: DK-9000A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000A
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000A
Mã số: NKA-05000A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TL
Mã số: DV-3218TL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 0 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TN
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TN
Mã số: DV-3218TN
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 0 VND