Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Mã số: DV-3330ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Mã số: NKM-5500A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-10000A
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-10000A
Mã số: NKA-10000A
Hãng sản xuất:
Giá: 12,500,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A
Mã số: NKM-7500A
Hãng sản xuất:
Giá: 8,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TX
Mã số: DV-3218TX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 0 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TX
Mã số: DV-3125TX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 0 VND