Bộ nối giảm chữ T bằng đồng
Bộ nối giảm chữ T bằng đồng
Mã số: OD03
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Khủy đồng 90 độ
Khủy đồng 90 độ
Mã số: OD08
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Khủy 90 độ bán kính dài
Khủy 90 độ bán kính dài
Mã số: OD07
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Khủy 45 độ
Khủy 45 độ
Mã số: OD06
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND