Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Vật tư trong ngành lạnh

Bộ nối giảm chữ T bằng đồng
Mã số: OD03
Giá: Liên hệ
Khủy đồng 90 độ
Mã số: OD08
Giá: Liên hệ
Khủy 90 độ bán kính dài
Mã số: OD07
Giá: Liên hệ
Khủy 45 độ
Mã số: OD06
Giá: Liên hệ