Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Ống gió & Phụ kiện ống gió

Ống gió chuyển vuông ra tròn
Mã số: CV
Giá: Liên hệ
Ống gió giảm đều
Mã số: S - RE - RT
Giá: Liên hệ
Ống rẽ nhánh lệch
Mã số: L(R) - BR - RT
Giá: Liên hệ
Ống gió rẽ nhánh 2 bên
Mã số: Y - BR - RT
Giá: Liên hệ
Ống gió lượng hình chữ nhật
Mã số: OF - RT
Giá: Liên hệ
Ống gió co chữ nhật 90 độ
Mã số: EL90 - RT
Giá: Liên hệ
Ống gió co tròn 90 độ
Mã số: OG - CO
Giá: Liên hệ
Ống gió lệch hình chữ nhật
Mã số: OB - RT
Giá: Liên hệ
Ống gió xoắn
Mã số: SP - RO
Giá: Liên hệ
Ống gió giảm tròn đồng tâm
Mã số: RE - RO
Giá: Liên hệ
Ống gió nẹp TDC
Mã số: TDC
Giá: Liên hệ
Giảm ống gió
Mã số: GOG
Giá: Liên hệ