Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Miệng gió nhựa

Miệng gió nhựa S-807
Mã số: S-807
Giá: 340,000 VND
Miệng gió nhựa G-601
Mã số: G-601
Giá: 1,500,000 VND
Miệng gió nhựa S-811
Mã số: S-811
Giá: 570,000 VND
Miệng gió nhựa S-809
Mã số: S-809
Giá: 340,000 VND