Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Máy lọc nước RO cao cấp

Máy lọc nước RO cao cấp NKW-00006B
Mã số: NKW-00006B
Giá: 6,800,000 VND
Máy lọc nước RO cao cấp NKW-00007B
Mã số: NKW-00007B
Giá: 6,900,000 VND
Máy lọc nước RO cao cấp NKW-00008B
Mã số: NKW-00008B
Giá: 7,000,000 VND
Máy lọc nước RO cao cấp NKW-00009B
Mã số: NKW-00009B
Giá: 7,100,000 VND
Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp NKW-00006C
Mã số: NKW-00006C
Giá: 8,300,000 VND
Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp NKW-00008C
Mã số: NKW-00008C
Giá: 8 VND
Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp NKW-00007C
Mã số: NKW-00007C
Giá: 8,400,000 VND
Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp NKW-00009C
Mã số: NKW-00009C
Giá: 8,600,000 VND