Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Mã số: NKM-5500A
Hãng sản xuất:
Giá: 6,600,000 VND
Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A
Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A
Mã số: DK-6000A
Hãng sản xuất:
Giá: 8,900,000 VND
Máy làm mát không khí DK-14000A
Máy làm mát không khí DK-14000A
Mã số: DK-14000A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát di động DK-15000A
Máy làm mát di động DK-15000A
Mã số: DK-15000A
Hãng sản xuất:
Giá: 16,000,000 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000B
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000B
Mã số: NKA-05000B
Hãng sản xuất:
Giá: 6 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000C
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000C
Mã số: NKA-05000C
Hãng sản xuất:
Giá: 5 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-10000A
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-10000A
Mã số: NKA-10000A
Hãng sản xuất:
Giá: 11 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000A
Mã số: NKM-5000A
Hãng sản xuất:
Giá: 6,400,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000C
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000C
Mã số: NKM-5000C
Hãng sản xuất:
Giá: 5,800,000 VND
Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A
Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A
Mã số: DK-7000A
Hãng sản xuất:
Giá: 10,490,000 VND
Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió AC-7000
Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió AC-7000
Mã số: AC-7000
Hãng sản xuất:
Giá: 15,600,000 VND
Máy làm mát không khí Daikio DK-18000A
Máy làm mát không khí Daikio DK-18000A
Mã số: DK-18000A
Hãng sản xuất:
Giá: 17,900,000 VND