Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Máy làm mát thương mại Daikio - Nakami

Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Mã số: NKM-5500A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A
Mã số: DK-6000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí DK-14000A
Mã số: DK-14000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát di động DK-15000A
Mã số: DK-15000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000B
Mã số: NKA-05000B
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000C
Mã số: NKA-05000C
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-10000A
Mã số: NKA-10000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000A
Mã số: NKM-5000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000C
Mã số: NKM-5000C
Giá: Liên hệ
Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A
Mã số: DK-7000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió AC-7000
Mã số: AC-7000
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Daikio DK-18000A
Mã số: DK-18000A
Giá: Liên hệ