Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Máy làm mát thương mại Daikio - Nakami

Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A
Mã số: DK-6000A
Giá: 8,900,000 VND
Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió AC-7000
Mã số: AC-7000
Giá: 15,600,000 VND
Máy làm mát không khí Daikio DK-18000A
Mã số: DK-18000A
Giá: 14,800,000 VND
Máy làm mát không khí DK-14000A
Mã số: DK-14000A
Giá: 18,500,000 VND
Máy làm mát Daikio - Nakami NKM-7000
Mã số: DK-7000A
Giá: 9,900,000 VND
Máy làm mát di động Daikio DK-10000A
Mã số: DK-10000A
Giá: 12,000,000 VND
Máy làm mát Daikio - Nakami NKM-9000
Mã số: DK-9000A
Giá: 11,000,000 VND
Máy làm mát di động DK-15000A
Mã số: DK-15000A
Giá: 15,000,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A
Mã số: NKM-7500A
Giá: 8,800,000 VND