Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TX
Mã số: DV-3218TX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 16,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TX
Mã số: DV-3125TX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 19,690,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng nakami DV-3325ITX
Máy làm mát nhà xưởng nakami DV-3325ITX
Mã số: DV-3325ITX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 37,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Mã số: DV-3330ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 39,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TL
Mã số: DV-3125TL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 19,690,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3118TL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3118TL
Mã số: DV-3118TL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 13,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3118TX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3118TX
Mã số: DV-3118TX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 13,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITX
Mã số: DV-3330ITX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 39,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3325ITL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3325ITL
Mã số: DV-3325ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 37,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3018TL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3018TL
Mã số: DV-3018TL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 14,700,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami tiết kiệm điện DV-3318ITX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami tiết kiệm điện DV-3318ITX
Mã số: DV-3318ITX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 22,100,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami tiết kiệm điện DV-3318ITL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami tiết kiệm điện DV-3318ITL
Mã số: DV-3318ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 22,100,000 VND