Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Máy làm mát nhà xưởng

Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3018TX
Mã số: DV-3018TX
Giá: 14,676,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3118TN
Mã số: DV-3118TN
Giá: 13,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3130TX
Mã số: DV-3130TX
Giá: 29,800,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3130TL
Mã số: DV-3130TL
Giá: 28,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami tiết kiệm điện DV-3318ITN
Mã số: DV-3318ITN
Giá: 22,100,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3018TN
Mã số: DV-3018TN
Giá: 14,700,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TN
Mã số: DV-3218TN
Giá: 16,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TL
Mã số: DV-3218TL
Giá: 16,500,000 VND