Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000B
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000B
Mã số: NKM-3000B
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A
Mã số: NKM-3000A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A (NKA-03500B)
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A (NKA-03500B)
Mã số: NKM-3500A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-1130A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-1130A
Mã số: NKM-1130A
Hãng sản xuất: Đại Việt
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-1300A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-1300A
Mã số: NKM-1300A
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000C
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000C
Mã số: NKM-3000C
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500A
Mã số: NKM-4500B
Hãng sản xuất:
Giá: 0 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-00800A
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-00800A
Mã số: NKA-00800A
Hãng sản xuất:
Giá: 2,990,000 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-03500A
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-03500A
Mã số: NKA-03500A
Hãng sản xuất:
Giá: 4,300,000 VND
Máy làm mát cao cấp Nakami NKM-02500B
Máy làm mát cao cấp Nakami NKM-02500B
Mã số: NKM-02500B
Hãng sản xuất:
Giá: 6,990,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500C
Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500C
Mã số: NKA-03500C
Hãng sản xuất:
Giá: 4,600,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500D
Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500D
Mã số: NKA-03500D
Hãng sản xuất: Xem chi tiết trên sản phẩm
Giá: 4,900,000 VND