Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Máy làm mát dân dụng Nakami

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000B
Mã số: NKM-3000B
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A
Mã số: NKM-3000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A (NKA-03500B)
Mã số: NKM-3500A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-1130A
Mã số: NKM-1130A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-1300A
Mã số: NKM-1300A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000C
Mã số: NKM-3000C
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500A
Mã số: NKM-4500B
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-00800A
Mã số: NKA-00800A
Giá: 2,990,000 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-03500A
Mã số: NKA-03500A
Giá: 4,300,000 VND
Máy làm mát cao cấp Nakami NKM-02500B
Mã số: NKM-02500B
Giá: 6,990,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500C
Mã số: NKA-03500C
Giá: 4,600,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500D
Mã số: NKA-03500D
Giá: 4,900,000 VND