Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Máy làm mát dân dụng Daikio - Nakami

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B
Mã số: DK-2500B
Giá: 6,800,000 VND
Máy làm mát không khí DK-5000A
Mã số: DK-5000A
Giá: 6,500,000 VND
Máy làm mát không khí DK-800A
Mã số: DK-800A
Giá: 2,950,000 VND
Máy làm mát không khí Daikio DK-5000B
Mã số: DK-5000B
Giá: 7,200,000 VND
Máy làm mát không khí di động Daikio DK-3000A
Mã số: DK-3000A
Giá: 5,360,000 VND
Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D
Mã số: DK-5000D
Giá: 6,500,000 VND
Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B
Mã số: DK-1500B
Giá: 4,900,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Mã số: NKM-5500A
Giá: 6,600,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000A
Mã số: NKM-5000A
Giá: 6,200,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000C
Mã số: NKM-5000C
Giá: 5,650,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A
Mã số: NKM-3500A
Giá: 3,950,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A
Mã số: NKM-3000A
Giá: 4,620,000 VND