Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Máy làm mát dân dụng Daikio - Nakami

Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-03500A
Mã số: NKA-03500A
Giá: 3 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-00800A
Mã số: Xem chi tiết trên sản phẩm
Giá: 2 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500D
Mã số: NKA-03500D
Giá: 4 VND
Máy làm mát không khí DK-1130A
Mã số: DK-1130A
Giá: 3,600,000 VND
Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B
Mã số: DK-2500B
Giá: 7,140,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500A
Mã số: NKM-4500B
Giá: 6,200,000 VND
Máy làm mát không khí DK-5000A
Mã số: DK-5000A
Giá: 6,825,000 VND
Máy làm mát không khí DK-800A
Mã số: DK-800A
Giá: 2,990,000 VND
Máy làm mát không khí di động Daikio DK-3000B
Mã số: DK-3000A
Giá: 5,240,000 VND
Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D
Mã số: DK-5000D
Giá: 6,800,000 VND
Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B
Mã số: DK-1500B
Giá: 5,250,000 VND
Máy làm mát không khí Daikio DK-5000B
Mã số: DK-5000B
Giá: 7,600,000 VND