Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Material in the cold

Khủy đồng 90 độ
Mã số: OD08
Giá: Liên hệ
Khủy 90 độ bán kính dài
Mã số: OD07
Giá: Liên hệ
Khủy 45 độ
Mã số: OD06
Giá: Liên hệ
Khớp nối giảm
Mã số: OD05
Giá: Liên hệ
Khớp nối bằng đồng
Mã số: OD04
Giá: Liên hệ
Bộ nối giảm chữ T bằng đồng
Mã số: OD03
Giá: Liên hệ
Cổ uốn cong chữ U
Mã số: OD02
Giá: Liên hệ
Bộ nối chữ T
Mã số: OD01
Giá: Liên hệ
Phụ kiện ống đồng
Mã số: PHU KIEN
Giá: Liên hệ
Ống đồng cuộn tròn
Mã số: LMD06
Giá: Liên hệ
Ống đồng cây
Mã số: LMD05
Giá: Liên hệ
Ống gió không bảo ôn
Mã số: 204
Giá: Liên hệ