Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Industrial Coolers

Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3218TX
Mã số: DV-3218TX
Giá: 16,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TX
Mã số: DV-3125TX
Giá: 19,690,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng nakami DV-3325ITX
Mã số: DV-3325ITX
Giá: 37,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Mã số: DV-3330ITL
Giá: 39,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3125TL
Mã số: DV-3125TL
Giá: 19,690,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3118TL
Mã số: DV-3118TL
Giá: 13,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3118TX
Mã số: DV-3118TX
Giá: 13,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITX
Mã số: DV-3330ITX
Giá: 39,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3325ITL
Mã số: DV-3325ITL
Giá: 37,200,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3018TL
Mã số: DV-3018TL
Giá: 14,700,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami tiết kiệm điện DV-3318ITX
Mã số: DV-3318ITX
Giá: 22,100,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami tiết kiệm điện DV-3318ITL
Mã số: DV-3318ITL
Giá: 22,100,000 VND