Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Grille - plastic grille

Miệng hồi 1 lớp
Mã số: SAG
Giá: Liên hệ
Miệng gió cánh chỉnh 4 hướng
Mã số: MG-DC
Giá: Liên hệ
Miệng gió khe dài khuếch tán - slot
Mã số: DGD
Giá: Liên hệ
Miệng gió hình trụ 4 hướng
Mã số: MG-02
Giá: 2,990,000 VND
Miệng gió 1 lớp cánh chỉnh tháo lắp
Mã số: MG-01
Giá: Liên hệ
Miệng gió khe dài khuếch tán - slot
Mã số: DDL
Giá: Liên hệ
Miệng gió khuếch tán 4 hướng
Mã số: DD
Giá: Liên hệ
Miệng gió Linear
Mã số: DGL
Giá: Liên hệ
Miệng gió che mưa - Louver
Mã số: DWL
Giá: Liên hệ
Miệng gió lá sách
Mã số: DRL
Giá: Liên hệ
Miệng gió sọt trứng
Mã số: DEG
Giá: Liên hệ
Miệng gió tròn
Mã số: DC
Giá: Liên hệ