Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000D
Mã số: NKA-05000D
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000A
Mã số: NKA-05000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A
Mã số: NKM-7500A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát di động Daikio DK-10000A
Mã số: DK-10000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát Daikio - Nakami NKM-9000
Mã số: DK-9000A
Giá: Liên hệ