Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Máy làm mát Daikio - Nakami NKM-9000
Mã số: DK-9000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000A
Mã số: NKA-05000A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió AC-7000
Mã số: AC-7000
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000C
Mã số: NKM-5000C
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Mã số: NKM-5500A
Giá: Liên hệ
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000A
Mã số: NKM-5000A
Giá: 6,800,000 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000B
Mã số: NKA-05000B
Giá: 7,200,000 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000C
Mã số: NKA-05000C
Giá: 5,990,000 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-05000D
Mã số: NKA-05000D
Giá: 6,100,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A
Mã số: NKM-7500A
Giá: 8,500,000 VND
Máy làm mát không khí NAKAMI NKA-10000A
Mã số: NKA-10000A
Giá: 12,500,000 VND