Lịch sử hình thành và phát triển

 I.  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

            Nakami là một thương hiệu quốc tế có bề dày kinh nghiệm. Chúng tôi đã có mặt hơn 60 quốc gia trên thế giới và đã hợp tác với Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt - Việt Nam từ năm 2008.

             Trong thời kỳ kinh tế hội nhập & phát triển,  nhìn thấy tiềm năng của ngành trong nền kinh tế Việt Nam, năm 2015 Chúng tôi đã thành lập Công ty TNHH Nakami Việt Nam.

            Tháng 01 năm 2015, Công ty đã chính thức xây dựng xưởng lắp ráp Nakami Việt Nam trong khuôn viên của nhà máy Đại Việt.Kết hợp với sự sáng tạo và cần cù của người dân Việt Nam sẽ phát triển được những sản phẩm hoàn hảo và chất lượng tuyệt vời.

II. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Nakami sẽ trở thành một thương hiệu chất lượng cao, ngày càng đến gần tời người tiêu dùng Việt Nam.

Đồng thời phấn đấu năm 2018, sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà máy tiên tiến sản xuất máy làm mát tại Việt Nam.

Năm 2020, xuất khấu máy làm mát Nakami đến hơn 20 quốc gia trên thế giới.