Mã số: NKM-3000B
Hãng sản xuất:
Giá: 4,800,000 VND
Mã số: NKM-3000A
Hãng sản xuất:
Giá: 4,620,000 VND
Mã số: NKM-5500A
Hãng sản xuất:
Giá: 6,600,000 VND
Mã số: NKM-3500A
Hãng sản xuất:
Giá: 4,490,000 VND
Mã số: DV-3130TL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 28,500,000 VND
Mã số: DV-3330ITX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 39,500,000 VND
Mã số: DV-3330ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 39,500,000 VND
Mã số: DV-3325ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 37,200,000 VND