Buildings industrial coolers

NHÀ XƯỞNG SAITEX - AMATA

NHÀ XƯỞNG SAITEX - AMATA
Address :
Type works : The factory
Type machine :
Maker :
Total capacity :
Scale :
View : 5034

Một số hình ảnh về công trình Saitex ở Đồng Nai

Hệ thống máy làm mát nhà xưởng Saitex

Miệng gió

Miệng gió

Hệ thống máy làm mát

Other works