Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Industrial Coolers

Code : DV-3330ITX
Nation :
Capacity : 30,000 m3/h
View : 7200
Price : 39,500,000 VND
Status : Still