Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Air Cooler

Code : NKM-3500B (NKA-03500B)
Nation :
Capacity : 68w
View : 856
Price : 4,700,000 VND
Status : Still