Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Code : NKM-7500A
Nation :
Capacity : 340 W
View : 4232
Price : 8,500,000 VND
Status : Still