Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Air Cooler

Code : NKM-3500A
Nation :
Capacity : 120 W
View : 6423
Price : Contact
Status : Still