Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Air Cooler

Code : NKM-1300A
Sản xuất tại: :
Capacity : 105 W`
View : 4234
Price : Contact
Status : Still