Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Code : DK-7000A
Nation :
Capacity : 290 W
View : 10943
Price : 10,490,000 VND
Status : Still