Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Code: NKA-05000D
Price: 5 VND
Code: NKA-05000A
Price: 6 VND
Code: NKM-7500A
Price: 8,800,000 VND
Code: DK-10000A
Price: 12,600,000 VND
Code: DK-9000A
Price: 11,000,000 VND