Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Code: NKM-7500A
Price: 8,800,000 VND
Code: NKM-5500A
Price: 6,600,000 VND
Code: NKM-5000C
Price: 5,800,000 VND
Code: NKM-5000A
Price: 6,400,000 VND
Code: DK-15000A
Price: 16,000,000 VND
Code: DK-14000A
Price: Contact
Code: DK-7000A
Price: 9,990,000 VND
Code: DK-18000A
Price: 17,900,000 VND
Code: DK-6000A
Price: 8,900,000 VND
Code: AC-7000
Price: 15,600,000 VND
Code: DK-10000A
Price: 12,000,000 VND
Code: DK-9000A
Price: 11,000,000 VND