Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Air Cooler

Code: NKM-3500B (NKA-03500B)
Price: 4,700,000 VND
Code: NKM-04000C
Price: 4,800,000 VND