Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Air Cooler

Code: NKM-3000B
Price: Contact
Code: NKM-3000A
Price: Contact
Code: NKM-3500A
Price: Contact
Code: NKM-1130A
Price: Contact
Code: NKM-1300A
Price: Contact
Code: NKM-3000C
Price: Contact
Code: NKM-4500B
Price: Contact
Code: NKA-00800A
Price: 2,990,000 VND
Code: NKA-03500A
Price: 4,300,000 VND
Code: NKM-02500B
Price: 6,990,000 VND
Code: NKA-03500C
Price: 4,600,000 VND
Code: NKA-03500D
Price: 4,900,000 VND