Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000B
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000B
Mã số: NKM-3000B
Hãng sản xuất:
Giá: 4,800,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A
Mã số: NKM-3000A
Hãng sản xuất:
Giá: 4,620,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A
Mã số: NKM-3500A
Hãng sản xuất:
Giá: 4,490,000 VND
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A
Mã số: NKM-5500A
Hãng sản xuất:
Giá: 6,600,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3130TL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3130TL
Mã số: DV-3130TL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 28,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITX
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITX
Mã số: DV-3330ITX
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 39,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3330ITL
Mã số: DV-3330ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 39,500,000 VND
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3325ITL
Máy làm mát nhà xưởng Nakami DV-3325ITL
Mã số: DV-3325ITL
Hãng sản xuất: Nakami
Giá: 37,200,000 VND